Onze voorwaarden

Een auto huren bij één van onze vestigingen? Wij houden bij De Waal Autoverhuur van heldere afspraken omtrent de huur van jouw huurauto. Onze voorwaarden zijn kort en bondig. Geen gedoe achteraf.

Algemene voorwaarden

Reserveren

 • Reserveringen kunnen via de website worden ingediend.
 • Reserveringen zijn altijd op basis van beschikbaarheid. De Waal Autoverhuur B.V. behoudt te allen tijde het recht om een andere, gelijkwaardige auto te leveren indien de auto onvoorzien niet voorradig is.

Huur

 • Huurdagen zijn 24 uur en kunnen op elk gewenst moment binnen de openingstijden ingaan.
 • Allriskverzekering en aangegeven vrije kilometers zijn in de huurprijs opgenomen.
 • De huurprijs is exclusief brandstof en eventuele verlaging van het eigen risico. 
 • De Waal Autoverhuur is te allen tijde gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

Legitimatie

 • Documenten welke getoond dienen te worden tijdens het ophalen: ID-kaart/paspoort en een geldig rijbewijs. In sommige gevallen kan er worden gevraagd om een adreslegitimatie zoals een (digitaal) bankafschrift/loonstrook/afschrift telefoonabonnement, welke niet ouder mag zijn dan 30 dagen.
 • In sommige gevallen kan er worden gevraagd om een adreslegitimatie zoals een (digitaal) bankafschrift, loonstrook of afschrift van je telefoonabonnement. Deze mag niet ouder zijn dan 30 dagen.

Leeftijd restricties

 • Huurder dient 1 jaar in het bezit te zijn van een zelfstandig rijbewijs.
 • Huurder dient minimaal 19 jaar oud te zijn.
 • Voor alle klassen vanaf een Volkswagen Golf (of vergelijkbaar) geldt een minimale leeftijd van 25 jaar.

Waarborgsom

 • Voor auto’s in de klasse Volkswagen up! (of gelijkwaardig), Volkswagen Polo (of gelijkwaardig) en bedrijfsauto’s geldt een waarborgsom van € 250,00.
 • Voor auto’s in de klasse Volkswagen Golf of groter wordt er een waarborgsom van € 500,00 gevraagd.
 • Voor huurders in de leeftijdscategorie 19-24 jaar geldt een waarborgsom van € 1.000,00.
 • Voorafgaand aan de huur dient zowel de waarborgsom als de verwachte huursom te worden betaald.

Eigen risico particulier

 • Voor auto’s met geel kenteken geldt een eigen risico van € 750,00 per schadegeval.
 • Voor auto’s met grijs kenteken geldt een eigen risico van € 1000,00.
 • Voor bedrijfsauto’s geldt een eigen risico van € 1.500,00 per schadegeval in het geval van bovenhoofdse schade.
 • Het eigen risico kan worden gehalveerd voor € 10,00 per dag:
  Eigen risico geel kenteken wordt gehalveerd van € 750,00 naar € 375,00.
  Eigen risico grijs kenteken wordt gehalveerd van € 1000,00 naar € 500,00.
  Voor lange huurperiodes is het bedrag voor de verlaging van het eigen risico op aanvraag.
 • Huurders in de leeftijdscategorie 19-24 jaar hebben niet de mogelijkheid om het eigen risico te halveren.

Eigen risico zakelijk

 • Voor auto’s met geel kenteken geldt een eigen risico van € 250,00 per schadegeval.
 • Voor auto’s met grijs kenteken geldt een eigen risico van € 350,00.
 • Voor bedrijfsauto’s geldt een eigen risico van € 1.500,00 per schadegeval in het geval van bovenhoofdse schade.
 • Het eigen risico kan worden gehalveerd voor € 10,00 per dag:
  Eigen risico geel kenteken wordt gehalveerd van € 250,00 naar € 125,00.
  Eigen risico grijs kenteken wordt gehalveerd van € 350,00 naar € 175,00.
  Voor lange huurperiodes is het bedrag voor de verlaging van het eigen risico op aanvraag.
 • Huurders in de leeftijdscategorie 19-24 jaar hebben niet de mogelijkheid om het eigen risico te halveren.

Betaling

 • De verwachte huursom en de waarborgsom dienen beide voor inzet van de auto betaald te zijn.
 • Dit bedrag moet voor alle ophaallocaties via iDeal betaald worden.
 • De bekeuringen of beschikkingen en de daaruit vloeiende behandelingskosten á €7,50 exclusief btwkomen voor rekening van de huurder.

Verlengen huurperiode

 • Bij een reservering voor een periode van meer dan 6 dagen wordt er 20% van het totale huurbedrag aan annuleringskosten in rekeningen gebracht vanaf 48 uur voor het geplande vertrekmoment.

Verlengen huurperiode

 • De huurperiode, zoals overeengekomen op het contract, mag niet zonder overleg worden overschreden.
 • Als de huurder langer dan overeengekomen wenst te huren, dient dit ruim voor de overeengekomen afloopdatum/-tijd te worden overlegd. De Waal Autoverhuur B.V. behoudt te allen tijde het recht om dit te weigeren.

Inleveren

 • De huurauto dient schoon te zijn bij inlevering. Indien de auto (ernstig) vervuild is wordt er € 150,00 exclusief btw aan schoonmaakkosten doorbelast.
 • Als u ervoor kiest om de huurauto niet afgetankt in te leveren dan wordt er € 7,50 exclusief btw aan aftankkosten berekend, naast de kosten voor de brandstof.
 • Roken in de huurauto’s is niet toegestaan. Als er bij inname wordt geconstateerd dat er in de huurauto is gerookt of dat er middelen zijn gebruikt om dit te maskeren dan worden er € 250,00 schoonmaakkosten doorbelast aan de huurder.
 • Het is verboden om (huis)dieren te vervoeren in onze huurauto’s. Bij overtreding worden reiniging en eventuele geurbehandeling doorbelast aan de huurder. Deze kosten kunnen oplopen tot een bedrag van € 150,00.
 • Het restant van de betaalde waarborgsom wordt binnen 10 werkdagen teruggestort aan de huurder.

Aldus opgemaakt op 01 mei 2024. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

© De Waal Autoverhuur