MVO gecertificeerd

Ons doel is om een duurzame en economisch gezonde organisatie te zijn met een sterk toekomstperspectief. Wij nemen dan ook onze verantwoordelijkheid als maatschappelijk betrokken organisatie. Er worden jaarlijks MVO-doelen vastgesteld die vervolgens getoetst worden. Sinds 2016 zijn we ISO 9001 gecertificeerd en MVO prestatieladder niveau 3 erkend.

We nodigen je van harte uit ons MVO-jaarverslag 2022 te lezen.

Visie

Al onze klanten tevreden houden door continu onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen zodat de verwachtingen overtroffen worden.

Onze duurzame activiteiten

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering. Ons zusterbedrijf ALMN stimuleert haar klanten om elektrisch te rijden. Indien berijders van elektrische auto’s tijdelijk behoefte hebben aan een benzine- of een grotere auto, stellen wij zogenoemde vakantieauto’s beschikbaar. Daarmee dragen wij bij aan de stimulering van elektrificatie door drempels te verlagen.

Omgang met klanten

We hechten veel waarde aan de relatie met onze klanten. Daarom zijn we voortdurend bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
Toch kan het gebeuren dat de klant ergens niet tevreden over is. We staan open voor elke klacht of suggestie en proberen de klacht altijd zo goed en snel mogelijk op te lossen. Kunnen we geen oplossing bieden? Dan leggen we duidelijk en eerlijk uit waarom niet. Wij houden periodiek klanttevredenheidsonderzoeken via The Feedback Company. We willen hierin transparant zijn en daarom worden de reviews van onze klanten, na toestemming van de klant, op de website gepubliceerd.

Met privacygevoelige informatie gaan we zorgvuldig om. Wij verschaffen geen informatie op het gebied van klanten, tenzij de situatie het rechtvaardigt volgens de richtlijnen van de AVG.

Wij communiceren op een open en eerlijke manier met de betrokken stakeholders. Hierbij houden wij geen informatie achter en volgen we actief de van toepassing zijnde wettelijke eisen. Wij willen herkend worden als transparante en proactieve informatiebron waarin wij alleen zaken die feitelijk waar zijn, communiceren.

Onze klanten geven ons een 8,7!

Betrokkenheid gemeenschap

Wij willen graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen en het creëren van voordelen in termen van sociale en economische ontwikkeling in de lokale gemeenschap. Waar mogelijk en waar het raakt aan mobiliteit ondersteunen we initiatieven die duurzaam maatschappelijk functioneren en welzijn bevorderen. Zoals een bijdrage aan Het Vergeten Kind en de inzet van gratis auto’s voor zorgpersoneel.

Onze medewerkers bepalen ons succes

Het succes van De Waal Autoverhuur wordt bepaald door onze medewerkers. Wij willen onze mensen daarom graag langdurig aan ons binden. Dit doen we door het creëren van een prettige, veilige en gezonde werkomgeving waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het belang van de klant met als doel de verwachtingen te overtreffen. Wij dagen onze medewerkers uit tot zelfontplooiing en doorgroei. Daarnaast stimuleren wij iedereen om mee te denken over procesverbetering en hiervan melding te maken.

Met onze interne app, Speakapp, delen wij actualiteiten met elkaar zodat we verbonden blijven met elkaar. Om zeker te weten of wij onze medewerkers tevreden houden, voeren wij om de drie jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op met ons op door te mailen naar info@dewaalautoverhuur.nl of te bellen naar 0344 – 638059